Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Marcin Mazurek

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Teorii Bezpieczeństwa

E-mail

m.mazurek@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 32 58

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

1.2 Filozofia: 100%

Artykuły (10)

Rozdziały (4)