Processing may take a few seconds...

Article

Title

Legalność władzy a tajność polityki

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.2 Philosophy

Title variant

EN The legality of power and the secrecy of politics

Year of publication

2017

Published in

Civitas. Studia z filozofii polityki

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 20

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Filozofia
  • Władza
  • Polityka
  • Legalność
  • Tajemnica
Pages (from - to)

83 - 97

DOI

10.35757/CIV.2017.20.04

URL

http://www.civitas.waw.pl

Comments

Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

CEEOL