Processing may take a few seconds...

Article


Title

Analiza czynników warunkujących sukces prowadzenia negocjacji kryzysowych

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Published in

Studia Administracji i Bezpieczeństwa

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 12 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Mediacja (socjologia)
  • Negocjacje
  • Rozwiązywanie konfliktów
Abstract

PL Negocjacje są skutecznym sposobem rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Liczne badania dowodzą efektywności pracy zespołu negocjacyjnego w przypadku porwań dla okupu i innych interwencji kryzysowych. Z kolei w sytuacji sporów międzynarodowych prawdopodobieństwo zawarcia porozumienia jest sześciokrotnie większe, gdy pertraktacje prowadzone są przy wsparciu mediatorów. Z uwagi na powyższe celem podjętej analizy jest systematyzacja wiedzy na temat czynników warunkujących przystąpienie do negocjacji oraz strategii pozwalających na pozytywne zakończenie zdarzenia lub sporu. W przypadku zdarzeń naruszających bezpieczeństwo powszechne na sukces negocjacji policyjnych wpływają zachowanie sprawcy, czas trwania zdarzenia, okoliczności oraz kompetencje negocjatorów. W przypadku sporów międzynarodowych strony przystępują do negocjacji i mediacji, kierując się przede wszystkim własnym interesem oraz racjonalną analizą zysków i strat. Zatem działania mediatora powinny skupić się na wpłynięciu na nastawienie i zachowanie stron przy jednoczesnej dbałości o ich interesy.

Date of online publication

30.06.2022

Pages (from - to)

173 - 187

DOI

10.5604/01.3001.0015.9241

URL

https://studia.administracji.i.bezpieczenstwa.ajp.edu.pl/resources/html/article/details?id=230716

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

30.06.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

40.0