Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

Studia Administracji i Bezpieczeństwa

Scientific disciplines (Law 2.0)

6.3 Security studies
6.5 Political science and public administration
6.7 Law

Journal unique ID

201011

Publisher name

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Editorship

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Domains

PL Nauki Humanistyczne | Nauki społeczne

ISSN

2543-6961

eISSN

2720-3093

Publication frequency

half-yearly

URL

https://studia.administracji.i.bezpieczenstwa.ajp.edu.pl/

Comments

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, gdyż stanowi zbiór artykułów teoretycznych, empirycznych, metodologicznych i przeglądowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Rolą „Studiów Administracji i Bezpieczeństwa” jest aktywna obecność w realizacji wyzwań naukowo-badawczych, zwłaszcza podczas nakreślania pytań dotyczących charakteru dzisiejszego, złożonego i nieprzewidywalnego środowiska bezpieczeństwa (zewnętrznego i wewnętrznego), prezentowania analiz i stanowisk związanych z teoretycznymi i utylitarnymi aspektami bezpieczeństwa lokalnego, państwowego, regionalnego i globalnego ładu publicznego, a także wyzwań stających przed administracją państwową i samorządową względem rozpoznanych i antycypowanych zagrożeń.

Current scoring

40.0

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2021 40.0 ---
  • 2022 40.0 ---