Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia Administracji i Bezpieczeństwa

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration
5.7 Law

Journal unique ID

201011

Publisher name

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Editorship

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Domains

PL Nauki Humanistyczne | Nauki społeczne

ISSN

2543-6961

eISSN

2720-3093

Publication frequency

half-yearly

URL

https://studia.administracji.i.bezpieczenstwa.ajp.edu.pl/

Comments

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, gdyż stanowi zbiór artykułów teoretycznych, empirycznych, metodologicznych i przeglądowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Rolą „Studiów Administracji i Bezpieczeństwa” jest aktywna obecność w realizacji wyzwań naukowo-badawczych, zwłaszcza podczas nakreślania pytań dotyczących charakteru dzisiejszego, złożonego i nieprzewidywalnego środowiska bezpieczeństwa (zewnętrznego i wewnętrznego), prezentowania analiz i stanowisk związanych z teoretycznymi i utylitarnymi aspektami bezpieczeństwa lokalnego, państwowego, regionalnego i globalnego ładu publicznego, a także wyzwań stających przed administracją państwową i samorządową względem rozpoznanych i antycypowanych zagrożeń.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2021 40.0 ---