Processing may take a few seconds...

Book


Title

Media-społecznościowe - Władza i manipulacja. Analiza czynników społecznych, politycznych i informacyjnych z perspektywy nauk o bezpieczeństwie

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Rozważania przedstawione w niniejszej monografii dotyczą społecznego aspektu cyberbezpieczeństwa. W toku analizy zwrócono szczególną uwagę na wielowymiarowy wpływ działań i manipulacji w cyberprzestrzeni na jednostkę i społeczeństwo oraz kształtujące się w ich efekcie nowe relacje władzy. Badaniem objęto obszar mediów społecznościowych, które odgrywają istotną rolę w zapewnieniu ochrony w cyberprzestrzeni. Rolę mediów, w tym mediów społecznościowych, należy rozpatrywać, przyjmując, że nie służą one jedynie transmisji informacji i treści symbolicznych, ale przyczyniają się do wytworzenia nowych form działania, interakcji i relacji społecznych, a efekt ich oddziaływania można upatrywać w konsolidacji władzy i wzmocnieniu różnorodnych podmiotów. W niniejszej publikacji przyjęto zatem podejście konstruktywistyczne i skupiono się na wpływie social mediów na społeczeństwo, przede wszystkim w sferze społeczno-politycznej. Przedmiotem prezentowanych badań są zagrożenia dla bezpieczeństwa występujące w cyberprzestrzeni, a szczególnie w przestrzeni mediów społecznościowych, z wyszczególnieniem zagrożeń o charakterze społecznym, politycznym i informacyjnym. W badaniach teoretycznych analizie poddano szereg zagrożeń obecnych w cyberprzestrzeni, scharakteryzowano je oraz wskazano ich uwarunkowania i wpływ zarówno na jednostkę, jak i na społeczeństwo, z podkreśleniem implikacji dla bezpieczeństwa. W celu ich kompleksowego poznania należało poddać szczegółowej deskrypcji ekosystem serwisów społecznościowych ze wskazaniem jego złożoności i nieregularności wynikających z wzajemnych interakcji technologii i jednostki. Opisano także procesy zachodzące w strukturach społecznych i systemach biznesowych i politycznych, które mają bezpośrednie przełożenie na relacje władzy i kontroli oraz bezpieczeństwo personalne, narodowe i międzynarodowe. Zrozumienie funkcjonowania ekosystemu serwisów społecznościowych pozwoliło wyróżnić wiele zagrożeń o charakterze społecznym, politycznym i informacyjnym, które poddano szczegółowej analizie. W badaniach empirycznych skoncentrowano się na przedstawieniu roli serwisów społecznościowych w czasie krytycznych wydarzeń społeczno-politycznych oraz na diagnozie obecności w cyberprzestrzeni wybranych zagrożeń: (1) agresji werbalnej (jako przykładu zagrożenia o charakterze społecznym), (2) polaryzacji (jako przykładu zagrożenia o charakterze politycznym), (3) dezinformacji i fake newsów (jako zagrożeń o charakterze informacyjnym). Każde z wymienionych zagrożeń stanowi oddzielny przypadek i jest w rozprawie poddane analizie teoretycznej – na podstawie literatury przedmiotu – oraz empirycznej. Przed omówieniem badań empirycznych zagrożenia rozpatrywane są z uwzględnieniem konstruktu teoretycznego opartego na analizie następujących wymiarów: czynników warunkujących powstanie zagrożenia, wpływu mediów społecznościowych na jego rozwój oraz konsekwencji dla społeczeństwa demokratycznego.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2022

Number of pages

352

ISBN

978-83-8263-335-1

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/media-spolecznosciowe-wladza-i-manipulacja-analiza-zagrozen-spolecznych-politycznych-i-informacyjnych-z-perspektywy-nauk-o-bezpieczenstwie/

Keywords
PL
 • Agresja
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Cyberprzestrzeń
 • Dezinformacja
 • Informacja
 • Manipulacja (psychologia)
 • Media społecznościowe
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Propaganda
 • Społeczeństwo
 • Technologia
 • Walka informacyjna
 • Władza
 • Zagrożenia hybrydowe
EN
 • Cyber security
 • Cyberspace
 • Disinformation
 • Hybrid threats
 • Fake news
 • Information
 • Information warfare
 • Propaganda
 • Social media
 • Society
 • Technology
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 302-344.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

120.0