Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

325

ISBN

978-83-7523-789-4

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo militarne państwa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Środowisko bezpieczeństwa
  • Terroryzm
Rozdziały
Wybrane zagrożenia w obliczu współczesnej dominacji przestrzeni kosmicznej (s. 11-23)
Priorytety w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego trzech państw bałtyckich (s. 25-46)
Wolność, tożsamość i państwo : wartości i ich zagrożenia w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski (s. 123-136)
Koncepcja U-space jako nowoczesny ekosystem zarządzania ruchem lotniczym bezzałogowych statków powietrznych (s. 195-222)
Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym i regionalnym (s. 243-259)
Separatyzm jako instrument polityki zagranicznej Rosji w Europie Środkowej i Wschodniej po rozpadzie ZSRR (s. 263-307)
Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego w toku transformacji ustrojowej a spuścizna archiwalna byłych organów bezpieczeństwa dyktatury komunistycznej w Polsce (na tle regionalnym) (s. 323-328)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0