Processing may take a few seconds...

Book


Title

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

325

ISBN

978-83-7523-789-4

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052888796005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=isbn,exact,9788375237894&offset=0

Keywords
PL
 • Antyterroryzm
 • Astropolityka
 • Beck Ulrich (1944-2015)
 • Bezpieczeństwo militarne państwa
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Dekomunizacja
 • Media społecznościowe
 • Migracje
 • Polityka międzynarodowa
 • Polska
 • Risikogesellschaft
 • Separatyzm
 • Społeczeństwo ryzyka
 • Środowisko bezpieczeństwa
 • Terroryzm
 • Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
 • Weryfikacja kadr
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografie, netografie przy pracach. Część prac w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim przy pracach

Chapters
Wybrane zagrożenia w obliczu współczesnej dominacji przestrzeni kosmicznej (p. 11-23)
Priorytety w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego trzech państw bałtyckich (p. 25-46)
Wolność, tożsamość i państwo : wartości i ich zagrożenia w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski (p. 123-136)
Koncepcja U-space jako nowoczesny ekosystem zarządzania ruchem lotniczym bezzałogowych statków powietrznych (p. 195-222)
Ochrona przeciwpożarowa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa (p. 223-242)
Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym i regionalnym (p. 243-259)
Separatyzm jako instrument polityki zagranicznej Rosji w Europie Środkowej i Wschodniej po rozpadzie ZSRR (p. 263-307)
Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego w toku transformacji ustrojowej a spuścizna archiwalna byłych organów bezpieczeństwa dyktatury komunistycznej w Polsce (na tle regionalnym) (p. 323-328)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0