Processing may take a few seconds...

Book

Title

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2020

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

325

ISBN

978-83-7523-789-4

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo militarne państwa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Środowisko bezpieczeństwa
  • Terroryzm
Chapters
Priorytety w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego trzech państw bałtyckich (p. 25-46)
Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym i regionalnym (p. 243-259)
Separatyzm jako instrument polityki zagranicznej Rosji w Europie Środkowej i Wschodniej po rozpadzie ZSRR (p. 263-307)
Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego w toku transformacji ustrojowej a spuścizna archiwalna byłych organów bezpieczeństwa dyktatury komunistycznej w Polsce (na tle regionalnym) (p. 323-328)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20