Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego w toku transformacji ustrojowej a spuścizna archiwalna byłych organów bezpieczeństwa dyktatury komunistycznej w Polsce (na tle regionalnym)

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Archiwa służby bezpieczeństwa
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
  • Polska
Pages (from - to)

323 - 328

URL

https://sin.akademia.mil.pl/publications/details/i5851

Book

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa

Ministry points / chapter

20.0