Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym i regionalnym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Media społecznościowe
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Polska
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie kryzysowe
Strony (od-do)

243 - 259

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 256-259. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0