Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym i regionalnym

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Media społecznościowe
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

243 - 259

Book

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20