Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane zagrożenia w obliczu współczesnej dominacji przestrzeni kosmicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Astropolityka
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Geopolityka
  • Komercjalizacja
  • Kosmos
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Terroryzm
Pages (from - to)

11 - 23

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 22-23. Streszczenie w języku angielskim

Book

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa

Ministry points / chapter

20.0