Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Koncepcja U-space jako nowoczesny ekosystem zarządzania ruchem lotniczym bezzałogowych statków powietrznych

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Infrastruktura techniczna
  • Kontrola ruchu lotniczego
  • Polska
Pages (from - to)

195 - 222

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 222. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa

Ministry points / chapter

20.0