Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Koncepcja U-space jako nowoczesny ekosystem zarządzania ruchem lotniczym bezzałogowych statków powietrznych

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Infrastruktura techniczna
  • Kontrola ruchu lotniczego
  • Polska
Pages (from - to)

195 - 222

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 222. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa

Points of MNiSW / chapter

20.0