Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ochrona przeciwpożarowa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Polska
  • Straż pożarna
  • Wojsko
  • Wojsko Polskie (1944- )
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

223 - 242

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 241-242.

Book

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa

Ministry points / chapter

20.0