Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Separatyzm jako instrument polityki zagranicznej Rosji w Europie Środkowej i Wschodniej po rozpadzie ZSRR

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Wariant tytułu

EN Separatism as an instrument of Russian foreign policy in Central and Eastern Europe after the break-up of the USSR

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Historia
  • Imperializm
  • Polityka zagraniczna
  • Separatyzm
  • Europa Środkowa
  • Europa Wschodnia
  • Rosja
  • ZSRR
Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

263 - 307

Uwagi

Bibliografia na stronach 301-307. Streszczenie angielskie.

Książka

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0