Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Separatyzm jako instrument polityki zagranicznej Rosji w Europie Środkowej i Wschodniej po rozpadzie ZSRR

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Title variant

EN Separatism as an instrument of Russian foreign policy in Central and Eastern Europe after the break-up of the USSR

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Historia
  • Imperializm
  • Polityka zagraniczna
  • Separatyzm
  • Europa Środkowa
  • Europa Wschodnia
  • Rosja
  • ZSRR
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

263 - 307

Comments

Bibliografia na stronach 301-307. Streszczenie angielskie.

Book

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0