Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wolność, tożsamość i państwo : wartości i ich zagrożenia w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polska
  • Suwerenność państwa
  • Tożsamość narodowa
  • Wolność
Pages (from - to)

123 - 136

Comments

Bibliografia na stronach 135-136. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa

Points of MNiSW / chapter

20.0