Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Teleologiczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa w klasach wojskowych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego | [ 2 ] Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Dydaktyka wojskowa
  • Szkolnictwo średnie
  • Klasa wojskowa
  • Teleologia
  • Polska
Number of pages

234

Signature of printed version

A/2383 + CD-ROM

First review

Andrzej PIECZYWOK

Second review

Janusz Ropski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

22.01.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor