Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Krzysztof Drabik

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Teorii Bezpieczeństwa

E-mail

k.drabik@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 41 50

ORCID

0000-0002-6555-1124

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (8)

Książki (6)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)