Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zagrożenia dla bezpieczeństwa kulturowego w świetle agresji antropologicznej na pograniczu polsko-rosyjskim Warmii : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
 • Antropologia społeczna
 • Bezpieczeństwo kulturowe państwa
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Globalizacja
 • Kulturoznawstwo
 • Świadomość społeczna
 • Tożsamość narodowa
 • Walka informacyjna
 • Polska
 • Rosja
 • Warmia
 • Warmiacy
Number of pages

312

Signature of printed version

A/3250 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 301-312.

First review

Agnieszka Filipek

Second review

Krzysztof Drabik

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

24.06.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor