Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Kamila Trochowska-Sviderok

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Teorii Bezpieczeństwa

E-mail

k.trochowska@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 36 41

ORCID

0000-0003-2730-5536

Google Scholar ---
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (5)

Rozdziały (5)

Książki (3)

Raporty (2)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)