Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Rozpoznanie osobowe w wojskach lądowych Sił Zbrojnych RP : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Szkolenie specjalistyczne
  • Wojska lądowe
  • Wywiad osobowy
  • Polska
  • Wielka Brytania
  • Stany Zjednoczone
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

229

Signature of printed version

A/574

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 218-225

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor