Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Ryszard Szpyra

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Studiów Strategicznych

E-mail

r.szpyra@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 36 41

ORCID

0000-0001-7687-4538

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (4)

Książki (3)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)