Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo społeczne w kontekście imigracji z Wietnamu i Ukrainy : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | [ 2 ] Politechnika Rzeszowska | [ 3 ] Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Language

polish

Keywords
PL
 • Adaptacja kulturowa
 • Adaptacja społeczna
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Dobre praktyki
 • Imigranci
 • Kraje Unii Europejskiej
 • Odbiór społeczny
 • Polityka migracyjna
 • Polityka społeczna
 • Spostrzeganie
 • RFN
 • Ukraińcy
 • Wietnamczycy
 • Włochy
Number of pages

359

Signature of printed version

A/3553+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 299-315.

First review

Tadeusz Szczurek

Second review

Marcin Jurgilewicz

Third review

Malina Kaszuba

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

19.09.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor