Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Utility evaluation of the engagement of private military companies in armed conflict management : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Warszawski | [ 2 ] Uniwersytet Łódzki

Language

english

Keywords
PL
  • Konflikty zbrojne
  • Prywatne firmy wojskowe
  • Wojsko
  • Zarządzanie
Number of pages

195

Signature of printed version

A/2497 + CD-ROM

First review

Karina Paulina Marczuk

Second review

Jacek Reginia-Zacharski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

09.04.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor