Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Social Control in the Face of Digital Propaganda

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

European Research Studies Journal

Rocznik: 2021 | Tom: vol. XXIV | Numer: issue 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dezinformacja
  • Fake news
  • Internet
  • Manipulacja (psychologia)
  • Propaganda
  • Społeczeństwo
  • Środki masowego przekazu
  • Walka informacyjna
EN
  • Fake news
  • Mass media
  • National security
  • Propaganda
Streszczenie

EN Purpose: The subject of research presented in this article is to analyze society in the face of digital propaganda, methods and instruments used, which ubiquity affects changes in the behavior of community members, which adversely affect social cohesion. Disrupting internal controlling processes pose a threat to state security. Design/Methodology/Approach: The main research method is literature review due to the theoretical form of conducted research. Conclusions: The result of the research is a conclusion distinguishing the most critical factors detrimental to the preservation of the autonomy of the system (state) due to the influence of external cyber propaganda. Practical implications: The conducted research aims to provide the basis for working out strategic recommendations for strengthening the state's information security and creating assumptions for training the staff of the state administration, social organizations, and economic entities in this field. Because without rational shaping of the infosphere, the state, its economy, and armed forces cannot function. Originality/Value: The article presents a systemic analysis of the phenomenon of social control in the face of external propaganda with its methods and instruments, fake news, manipulation formulating the recognition of the causes of influence, and susceptibility of users to fake news.

Strony (od-do)

1057 - 1069

DOI

10.35808/ersj/2173

URL

https://ersj.eu/journal/2173

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 1068-1069. JEL: C53, C63.

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

100,0