Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Paweł Stobiecki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Studiów Strategicznych

E-mail

p.stobiecki@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 36 77

ORCID

0000-0003-2076-0368

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (6)

Książki (2)