Processing may take a few seconds...

Book


Title

Przestrzeń informacyjna współczesnych konfliktów zbrojnych : praca naukowo-badawcza

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

90

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000253

Keywords
PL
  • Informacja (wojsko)
  • Konflikty zbrojne
  • Walka informacyjna
EN
  • Armed conflicts
  • Information (military)
  • Information warfare
Obligatory copy

yes

Comments

Nazwy autorów na [2] stronie. Bibliografia na stronach 85-89.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej