Processing may take a few seconds...

Book

Title

Przestrzeń informacyjna współczesnych konfliktów zbrojnych : praca naukowo-badawcza

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

90

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000253

Keywords
PL
  • Informacja (wojsko)
  • Konflikty zbrojne
  • Walka informacyjna
EN
  • Armed conflicts
  • Information (military)
  • Information warfare
Obligatory copy

yes

Comments

Nazwy autorów na [2] stronie. Bibliografia na stronach 85-89.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej