Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Przestrzeń informacyjna współczesnych konfliktów zbrojnych : praca naukowo-badawcza

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

90

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000253

Słowa kluczowe
PL
  • Informacja (wojsko)
  • Konflikty zbrojne
  • Walka informacyjna
EN
  • Armed conflicts
  • Information (military)
  • Information warfare
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Nazwy autorów na [2] stronie. Bibliografia na stronach 85-89.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej