Processing may take a few seconds...

Article


Title

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych w przestrzeni cyfrowej

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Published in

PRZEGLĄD POLICYJNY

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (132)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Urządzenia mobilne
  • Usługi elektroniczne
Pages (from - to)

27 - 42

URL

https://www.wspol.edu.pl/przegladpolicyjny/images/03%20halina%20wieboda_skl.pdf

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0