Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Metody prognozowania wielkoskalowych kosmicznych sytuacji kryzysowych

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
  • Prognozowanie
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Sytuacja kryzysowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

84 - 99

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052536010605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Metody%20prognozowania%20wielkoskalowych&offset=0

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 98-99. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0