Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Metody prognozowania wielkoskalowych kosmicznych sytuacji kryzysowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
  • Prognozowanie
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Sytuacja kryzysowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Strony (od-do)

84 - 99

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052536010605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Metody%20prognozowania%20wielkoskalowych&offset=0

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 98-99. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0