Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cyberbezpieczeństwo i cyberaktywność militarna

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Wojna cybernetyczna
Pages (from - to)

220 - 249

Book

Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu

Points of MNiSW / chapter

20.0