Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Civilian Populations in War Zones

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

DOI

10.4135/9781483359878.n128

Książka

The SAGE Encyclopedia of War: Social Science Perspectives

Punktacja MNiSW / rozdział

50,0