Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Olsztyn, Polska

Publisher name

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Publisher name from the MNiSW list

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Date of publication

2018

Number of pages

277

ISBN

9788365992086

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052500079905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=creator,contains,krzysztof%20drabik&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Polityka społeczna
  • Opieka społeczna
  • Zmiana społeczna
  • Polska
Comments

Bibliografia na stronach 266-277.

Total point value of MNiSW of monograph

120.0