Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Bezpieczeństwo i natura człowieka wobec jego alienacji i kryzysu egzystencji

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2022

Book type

scholarly textbook / script

Publication language

polish

Abstract

PL Celem publikacji jest określenie wymiarów bezpieczeństwa i czynników wpływających na naturę człowieka w kontekście kryzysu jego tożsamości, w obliczu zmian kulturowych, w kontekście nowych parametrów ryzyka. Ponadto zamiarem autorów była próba ukazania natury człowieka w perspektywie filozoficznej, psychologicznej i społecznej. Dostrzegając wielość uwarunkowań wpływających na zachowanie człowieka, a w szczególności na to, jakie działania podejmuje on w sytuacji zagrożeń, autorzy dążyli w swoich rozważaniach do przedstawienia głównych teorii wyjaśniających ten tak ważny obszar ludzkiej aktywności.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

05.08.2022

Number of pages

179

ISBN

978-83-8263-222-4

URL

https://www.e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=10366033

Keywords
PL
  • Antropologia bezpieczeństwa
  • Kryzys
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Psychologia społeczna
  • Sens życia
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia na stronach 174-179.

Total point value of monograph

80

Total point value of monograph (humanities, social sciences and theology)

120