Processing may take a few seconds...

Book


Title

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Monografia jest zbiorem teoretycznych i praktycznych problemów kształtowania bezpieczeństwa podmiotów jednostkowych i zbiorowych we współczesnych uwarunkowaniach społecznych i kulturowych. Podstawę struktury treściowej monografii stanowią wyniki badań poszczególnych autorów, spójne z przyjętym humanistycznym paradygmatem bezpieczeństwa, zakładającym, że człowiek (grupa społeczna) zarówno definiuje bezpieczeństwo, jak i aplikuje je do praktyki życia społecznego (funkcjonowania państwa). Głównym celem publikacji jest przedstawienie humanistycznej etiologii bezpieczeństwa w interdyscyplinarnym i holistycznym wymiarze.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

381

ISBN

978-83-7523-760-3

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20002395

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografie, netografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Chapters
Bezpieczeństwo w kulturze ponowoczesnego ryzyka (p. 37-60)
Feminizacja bezpieczeństwa we współczesnych uwarunkowaniach (p. 81-98)
Pojęcie "bezpieczeństwo" w języku podstawowych dokumentów Służby Bezpieczeństwa PRL (p. 99-116)
Rola i miejsce Wojsk Specjalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (p. 117-133)
Rekonstrukcja liberalnego modelu bezpieczeństwa społecznego na gruncie teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa (p. 137-156)
Donosiciel czy sygnalista : wnioski z badań i ich implikacje dla bezpieczeństwa społecznego (p. 157-169)
Paradygmat humanistyczny - edukacja fizyczna - bezpieczeństwo zdrowotne : rozważania wprowadzające o istocie współczesnych powiązań (p. 235-253)
Bezpieczeństwo psychiczne jednostki jako podstawa humanistycznego podejścia do bezpieczeństwa narodowego (p. 255-275)
Prostytucja jako forma handlu ludźmi (p. 363-381)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0