Processing may take a few seconds...

Book


Title

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

381

ISBN

978-83-7523-760-3

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20002395

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografie, netografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Chapters
Bezpieczeństwo w kulturze ponowoczesnego ryzyka (p. 37-60)
Feminizacja bezpieczeństwa we współczesnych uwarunkowaniach (p. 81-98)
Pojęcie "bezpieczeństwo" w języku podstawowych dokumentów Służby Bezpieczeństwa PRL (p. 99-116)
Rola i miejsce Wojsk Specjalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (p. 117-133)
Rekonstrukcja liberalnego modelu bezpieczeństwa społecznego na gruncie teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa (p. 137-156)
Donosiciel czy sygnalista : wnioski z badań i ich implikacje dla bezpieczeństw społecznego (p. 157-169)
Paradygmat humanistyczny - edukacja fizyczna - bezpieczeństwo zdrowotne : rozważania wprowadzające o istocie współczesnych powiązań (p. 235-253)
Bezpieczeństwo psychiczne jednostki jako podstawa humanistycznego podejścia do bezpieczeństwa narodowego (p. 255-275)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

100.0

Total point value of MNiSW for editor

20.0