Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rola i miejsce Wojsk Specjalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN The Role and Place of Special Army in Shaping National Security of the Republic of Poland

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • System obronny państwa
  • Siły Zbrojne RP
  • Wojska specjalne
EN
  • Armed forces
  • National security
  • Special forces
  • State defence system
  • Poland
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

117 - 133

Uwagi

Bibliografia na stronach 132-133. Streszczenie angielskie na stronie 133.

Książka

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0