Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola i miejsce Wojsk Specjalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The Role and Place of Special Army in Shaping National Security of the Republic of Poland

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • System obronny państwa
  • Siły Zbrojne RP
  • Wojska specjalne
EN
  • Armed forces
  • National security
  • Special forces
  • State defence system
  • Poland
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

117 - 133

Comments

Bibliografia na stronach 132-133. Streszczenie angielskie na stronie 133.

Book

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0