Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pojęcie "bezpieczeństwo" w języku podstawowych dokumentów Służby Bezpieczeństwa PRL

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Title variant

EN The Concept of "Security" in the Language of the Basic Documents of the Security Service of the Polish People's Republic

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Dokumenty
  • Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
  • Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (Polska)
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska 1954-1996)
  • Polska
  • Służba Bezpieczeństwa (SB Polska)
  • Stasi
  • Urząd Bezpieczeństwa (UB)
Pages (from - to)

99 - 116

Comments

Streszczenie w języku angielskim. Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 115.

Book

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0