Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Pojęcie "bezpieczeństwo" w języku podstawowych dokumentów Służby Bezpieczeństwa PRL

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Wariant tytułu

EN The Concept of "Security" in the Language of the Basic Documents of the Security Service of the Polish People's Republic

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Dokumenty
  • Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
  • Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (Polska)
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska 1954-1996)
  • Polska
  • Służba Bezpieczeństwa (SB Polska)
  • Stasi
  • Urząd Bezpieczeństwa (UB)
Strony (od-do)

99 - 116

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim. Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 115.

Książka

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0