Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Rekonstrukcja liberalnego modelu bezpieczeństwa społecznego na gruncie teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.2] Filozofia

Wariant tytułu

EN Reconstruction of the Liberal Security Model the social Justice Theory of John Rawls

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Filozofia polityczna
  • Liberalizm
  • Ład społeczny
  • Rawls John (1921-2002)
  • Społeczeństwo
Strony (od-do)

137 - 156

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim. Bibliografia na stronie 155.

Książka

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0