Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rekonstrukcja liberalnego modelu bezpieczeństwa społecznego na gruncie teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.2] Philosophy

Title variant

EN Reconstruction of the Liberal Security Model the social Justice Theory of John Rawls

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Filozofia polityczna
  • Liberalizm
  • Ład społeczny
  • Rawls John (1921-2002)
  • Społeczeństwo
Pages (from - to)

137 - 156

Comments

Streszczenie w języku angielskim. Bibliografia na stronie 155.

Book

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0