Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prostytucja jako forma handlu ludźmi

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Policjanci
  • Pracownicy socjalni
  • Prostytucja
  • Przestępczość zorganizowana
  • Polska
  • Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej
  • Wydział do Walki z Handlem Ludźmi (Komenda Główna Policji) Handel ludźmi
  • Handel ludźmi
Pages (from - to)

363 - 381

Comments

Bibliografia na stronach 380-381. Streszczenie w języku angielskim

Book

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Points of MNiSW / chapter

20.0