Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Paradygmat humanistyczny - edukacja fizyczna - bezpieczeństwo zdrowotne : rozważania wprowadzające o istocie współczesnych powiązań

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Humanistic Paradygmat - Phisical Education - Helth Security : Consideration Introducing the Existence of Contemporary Links

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • Edukacja prozdrowotna
  • Humanizm (prąd)
  • Kształcenie
  • Paradygmat
  • Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
Strony (od-do)

235 - 253

Uwagi

Zawiera streszczenie w języku angielskim. bibliografia na stronach 251-252.

Książka

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20