Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Paradygmat humanistyczny - edukacja fizyczna - bezpieczeństwo zdrowotne : rozważania wprowadzające o istocie współczesnych powiązań

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Humanistic Paradygmat - Phisical Education - Helth Security : Consideration Introducing the Existence of Contemporary Links

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • Edukacja prozdrowotna
  • Humanizm (prąd)
  • Kształcenie
  • Paradygmat
  • Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
Pages (from - to)

235 - 253

Comments

Zawiera streszczenie w języku angielskim. bibliografia na stronach 251-252.

Book

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0