Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo w kulturze ponowoczesnego ryzyka

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Safety in the Risk of Post-Modern Culture

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kultura
  • Postmodernizm
  • Ryzyko
Pages (from - to)

37 - 60

Comments

Zawiera streszczenie w języku angielskim. Bibliografia na stronie 59.

Book

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0