Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Donosiciel czy sygnalista : wnioski z badań i ich implikacje dla bezpieczeństwa społecznego

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.8] Sociology

Title variant

EN Informer or Whistblower : conclusion from research and Their Implication fotr Social Security

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania jakościowe
  • Badania ilościowe
  • Badania naukowe
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Donos
  • Polska
  • Przestępstwo
  • Zawiadomienie o przestępstwie
Pages (from - to)

157 - 169

Comments

Streszczenie w języku angielskim. Bibliografia na stronie 168-169.

Book

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0