Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Beata Łaciak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Teorii Bezpieczeństwa

E-mail

b.laciak@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0003-0177-5011

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.8 Nauki socjologiczne: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (5)

Książki (5)