Processing may take a few seconds...

Chapter

Download file

Title

Kobieca przyjaźń i siostrzeństwo w obrazach serialowych i prasowych

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.8] Sociology

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Analiza dyskursu
 • Analiza treści i zawartości mediów
 • Feminizm
 • Kobieta
 • Płeć
 • Polityka (czasopismo 1957- )
 • Polska
 • Przyjaźń
 • Serial filmowy
 • Społeczeństwo
 • Środki masowego przekazu
 • Tematy i motywy
 • Wysokie Obcasy (czasopismo)
Abstract

PL Tekst jest analizą sposobów prezentowania kobiecej przyjaźni i feministycznego siostrzeństwa w liberalnej prasie („Wysokie Obcasy”, „Polityka”), Internecie oraz obyczajowych serialach telewizyjnych. Jest próbą odpowiedzi na pytania: czy i jakie obrazy kobiecej przyjaźni wyłaniają się z tej analizy? Czy są one jednolite czy różnorodne? Jakie spory i wątpliwości budzi we współczesnej Polsce idea feministycznego siostrzeństwa? Czy istnieją zależności między kobiecą przyjaźnią a nieco szerzej rozumianym siostrzeństwem postulowanym przez feminizm? W serialowych i prasowo-internetowych wizerunkach przyjaźni i siostrzeństwa ujawniają się wyraźnie biegunowe prezentacje – albo odrzucające możliwość kobiecej solidarności i prawdziwej przyjaźni, albo też ukazujące ich ogromną rolę w życiu kobiet. Ja bardziej skłonna jestem wierzyć w kobiecą przyjaźń, małe wspólnoty budowane na podobieństwach wartości, postaw, na wzajemnej lojalności, gotowości do pomocy czy wsparcia. Dużo słabiej przekonuje mnie idea kobiecego siostrzeństwa, budowania wspólnoty i lojalności wobec innych kobiet, które często więcej dzieli niż łączy.

EN The text analyses the ways in which female friendship and feminist sisterhood are presented in the liberal press (Wysokie Obcasy, Polityka), on the Internet and in TV series. It is an attempt to answer the following questions: do any images of female friendship emerge from this analysis? And if so, are they uniform or diverse? What disputes and concerns are raised by the idea of feminist sisterhood in today’s Poland? Are there links between female friendship and the somewhat broader notion of sisterhood postulated by feminism? Portrayals of friendship and sisterhood in TV series, in the press, and on the Internet feature extremely polarized representations – either rejecting the possibility of female solidarity and true friendship, or showing their enormous role in women’s lives. I am more inclined to believe in the latter notion: female friendship, small communities built on similar values, attitudes, mutual loyalty, readiness to help or support. I am much less convinced, however, by the idea of female sisterhood, community building and loyalty to other women who often have very little in common with each other.

Date of online publication

2022

Pages (from - to)

479 - 488

DOI

10.31338/uw.9788323555087.pp.479-488

URL

https://www.wuw.pl/product-pol-16977-Rownouprawnienie-Ksiega-jubileuszowa-dla-Profesory-Malgorzaty-Fuszary-EBOOK.html

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 487-488.

Book

Równouprawnienie : księga jubileuszowa dla Profesory Małgorzaty Fuszar

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Release date

2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / chapter

20.0