Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Feminizacja bezpieczeństwa we współczesnych uwarunkowaniach

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kobieta
  • Kobiety (żołnierze)
  • Służba wojskowa kobiet
Pages (from - to)

81 - 98

Book

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Points of MNiSW / chapter

20.0