Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa społecznego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Aksjologia
  • Polska
Liczba stron

261

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/905 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 237-259.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor