Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa społecznego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Aksjologia
  • Polska
Number of pages

261

Signature of printed version

A/905 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 237-259.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor