Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Funkcje etyki w zarządzaniu zasobami obronnymi

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Ethics functions in defense management

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Studia nad Bezpieczeństwem

Rocznik: 2019 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Etyka
  • Obronność państwa
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie
  • Zasoby obronne państwa
EN
  • Management
  • Security system
  • State defence resources
Streszczenie

PL Etyka jako subdyscyplina filozoficzna nie jest tylko narzędziem opisu kultury moralnej, ale wypełnia funkcję praktyczną, formułując kryteria słuszności i powinności w określonej przestrzeni społecznej (zawodowej). Zarządzanie zasobami obronnymi również opiera się na określonych pryncypiach etycznych, które warunkują moralny status i atrybuty działalności podmiotów w kontekście osiągania postawionych celów.

EN Ethics as a philosophical subdiscipline is not only a tool for describing moral culture, but fulfills a practical function, formulating criteria of equity and duty in a specific social (professional) space. Management of defense resources is also based on specific ethical principles that condition the moral status and attributes of entities’ activities in the context of achieving the set goals.

Strony (od-do)

111 - 119

URL

https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/10

Uwagi

Bibliografia na stronie 119. Streszczenie w języku angielskim

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0