Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia nad Bezpieczeństwem

Editors

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku

Editorship

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademia Pomorska w Słupsku ul. Arciszewskiego 22A 76-200 Słupsk

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2543-7321

Publication frequency

yearly

URL

https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/index

Comments

Czasopismo Studia nad Bezpieczeństwem jest rocznikiem, publikującym oryginalne wyniki badań w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Tematyka czasopisma poświęcona jest bezpieczeństwu narodowemu i międzynarodowemu w następujących obszarach: społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa. Czasopismo ma charakter otwarty, mogą w nim zamieszczać artykuły autorzy z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych. Czasopismo może drukować teksty studentów, jeżeli spełniają kryteria artykułu naukowego.

Journal years