Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Służba kandydacka w kształtowaniu bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | [ 2 ] Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | [ 3 ] Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • konflikty zbrojne
  • Podchorążowie
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
  • Polska
Number of pages

232

Signature of printed version

A/2761 + CD-ROM

Research project title

Rozprawa Doktorska

First review

Jan Posobiec

Second review

Tadeusz Szczurek

Third review

Zdzisław Polcikiewicz

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

02.03.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor