Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Pardoks modernizacji : bezpieczeństwo a ryzyko

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Ryzyko
Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa

Points of MNiSW / chapter

20