Processing may take a few seconds...

Book


Title

Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa

Editors

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Wrocław, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Publisher name from the Ministry list

Uniwersytet Wrocławski

Date of publication

2018

Number of pages

620

ISBN

978-83-229-3636-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9910881910405606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,%20Globalne%20i%20lokalne%20perspektywy%20bezpieczeństwa%20państwa&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Terroryzm
Comments

Bibliografia przy pracach. Streszczenia angielskie. Spis treści również w języku angielskim.

Published in

Book series: Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia

Number in series

3871

Chapters
Kapitał społeczny a budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych (p. 99-112)
Paradoks modernizacji : bezpieczeństwo a ryzyko (p. 131-146)
Kim są uczniowie klas wojskowych w Polsce? Studium teoretyczno-empiryczne (p. 451-462)
Udział kobiet w kształtowaniu bezpieczeństwa na przykładzie grup dyspozycyjnych (p. 463-475)
Zadania ochotniczych straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa samorządu oraz ich system szkolenia (p. 497-507)
Potencjalne konsekwencje likwidacji jednostki wojskowej dla bezpieczeństwa i rozwoju w opinii społeczności lokalnej (p. 537-553)
License type

other