Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Wrocławski

Data opublikowania

2018

Liczba stron

620

ISBN

978-83-229-3636-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9910881910405606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,%20Globalne%20i%20lokalne%20perspektywy%20bezpieczeństwa%20państwa&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Terroryzm
Uwagi

Bibliografia przy pracach. Streszczenia angielskie. Spis treści również w języku angielskim.

Opublikowano w

Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia

Numer w serii

71

Rozdziały
Kapitał społeczny a budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych (s. 99-112)
Paradoks modernizacji : bezpieczeństwo a ryzyko (s. 131-146)
Kim są uczniowie klas wojskowych w Polsce? Studium teoretyczno-empiryczne (s. 451-462)
Udział kobiet w kształtowaniu bezpieczeństwa na przykładzie grup dyspozycyjnych (s. 463-475)
Zadania ochotniczych straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa samorządu oraz ich system szkolenia (s. 497-507)
Potencjalne konsekwencje likwidacji jednostki wojskowej dla bezpieczeństwa i rozwoju w opinii społeczności lokalnej (s. 537-553)
Typ licencji

inne