Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Udział kobiet w kształtowaniu bezpieczeństwa na przykładzie grup dyspozycyjnych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Kobieta
  • Partycypacja społeczna
  • Polska
  • Służby mundurowe
  • Służba wojskowa
Pages (from - to)

463 - 475

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 474-475. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa

Points of MNiSW / chapter

20.0