Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Kapitał społeczny a budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kapitał społeczny
  • Społeczności lokalne
Pages (from - to)

99 - 112

Book

Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa

Points of MNiSW / chapter

20