Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Karina Górska-Rożej

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

k.gorska@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-720

ORCID

0000-0002-6939-762X

ResearcherID

C-7593-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (14)

Książki (3)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)